Trách nhiệm với cộng đồng

  • Bảo vệ môi trường là mục tiêu hàng đầu của Halsey Coffee, thúc đẩy phát triển theo mô hình xanh, giảm biến đổi khí hậu.
  • Tái chế & giảm tải rác thải: Halsey Coffee tập trung hợp tác với những đơn vị khác để giúp cho việc tái chế trở nên dễ dàng hơn cho chúng tôi và khách hàng của chúng tôi.
  • Hỗ trợ & chăm sóc cộng đồng thực hiện chương trình trách nhiệm xã hội, một chương trình bền vững qua thời gian, đem lại những tác động tích cực cho công ty chúng tôi cũng như cộng đồng.

Halsey Coffee

luôn đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng. Chúng tôi tin rằng hoạt động kinh doanh một cách bền vững cũng bao gồm trách nhiệm đối với cộng đồng trong khu vực. Cam kết của Halsey Coffee với tư cách công dân doanh nghiệp là thúc đẩy việc trao đổi kiến thức, giải quyết các vấn đề có tầm quan trọng xã hội, bảo vệ môi trường và tạo cơ hội phát triển đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Liên hệ